Transportlīdzekļa nomas līguma vispārējie noteikumi

Transportlīdzekļa nomas līguma vispārējie noteikumi ir spēkā no 02.01.23., tajos tiek aprakstīti:

 • nodošanas noteikumi;
 • pamatnoteikumi;
 • transportlīdzekļa lietošanas noteikumi;
 • iznomātāja sniegtie pakalpojumi;
 • nomas maksa;
 • citi maksājumi un maksāšanas noteikumi;
 • transportlīdzekļa īpašnieka obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 • iznomātāja procedūra transportlīdzekļa atjaunošanai pēc zaudējumu rašanās gadījuma;
 • nomas līguma izbeigšana;
 • vienpusējā atkāpšanās no nomas līguma;
 • transportlīdzekļa atgriešana;
 • atbildība;
 • citi noteikumi.