Instrukcija nolietojuma noteikšanai

Atgriežot transportlīdzekli un izvērtējot tā tehnisko stāvokli, mēs vadāmies pēc instrukcijas nolietojuma noteikšanai.

Instrukcija par transportlīdzekļu dabiskā nolietojuma un bojājumu, kas nav radušies dabiskā nolietojuma rezultātā, noteikšanu apskatāma šeit: INSTRUKCIJA NOLIETOJUMA NOTEIKŠANAI