Pakalpojumu apraksti

 • Transportlīdzekļa lietošana – uzņēmums “Mobire Latvija SIA” transportlīdzekli klientam iznomā saskaņā ar līgumā paredzētajiem nosacījumiem.
 • OCTA un KASKO apdrošināšana – uzņēmums “Mobire Latvija SIA” garantē gan obligātās apdrošināšanas (OCTA), gan brīvprātīgās apdrošināšanas (KASKO) spēkā esamību visā transportlīdzekļa nomas periodā. KASKO apdrošināšanas pašrisks ir 200€, zādzības gadījumā – 15% no transportlīdzekļa tirgus cenas pirms nelaimes gadījuma, par stiklu bojājumiem – 0€ un sadursmi ar meža zvēru – 0€.
 • Apdrošināšanas gadījumu izskatīšana – uzņēmums “Mobire Latvija SIA” apņemas pārstāvēt klientu visās procedūrās, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumiem, ieskaitot uzņēmumos, kas izskata atlīdzību jautājumu, kā arī organizēt remontdarbu veikšanu un uzraudzību pēc apdrošināšanas gadījuma.
 • Rēķinu administrēšana – klientam ir iespēja veikt pirkumus tieši pie uzņēmuma “Mobire Latvija SIA” sadarbības partneriem ar “Mobire Latvija SIA” cenu atlaidēm un apmaksas termiņiem. Par veiktajiem pirkumiem klientam tiek izsniegts rēķins kopā ar nākamā mēneša rēķinu.
 • Diennakts serviss – uzņēmums “Mobire Latvija SIA” klientam nodrošina diennakts operatīvo palīdzību visos ar transportlīdzekli saistītos jautājumos, kā arī jautājumos, kas saistīti ar ārkārtas situāciju (tehnisku kļūmi, avāriju, iedarbināšanas problēmu utt.) un satiksmes negadījumu, zvanot pa diennakts servisa tālruņa numuru +371 254 40 055.
 • Regulāra tehniskā apkope (atbilstoši nobraukuma ierobežojumam) – uzņēmuma “Mobire Latvija SIA” pilna servisa nomas mēneša maksa ietver izmaksas, kas saistās ar transportlīdzekļa regulāru tehnisko apkopi saskaņā ar ražotāja tehniskās apkopes programmu. Regulāra tehniskā apkope ir ierobežota līdz līgumā noteiktajam nobraukumam (nobraukuma ierobežojums). Pakalpojums neattiecas uz darbiem ārpus ražotāja tehniskās apkopes programmas.
 • Pirmais ziemas riepu komplekts – uzņēmums “Mobire Latvija SIA” nodrošina klientam pirmo augstas kvalitātes ziemas riepu komplektu (4 gab.).
 • Bezmaksas rezerves automašīna – uzņēmuma “Mobire Latvija SIA” pienākums ir nodrošināt klientam rezerves transportlīdzekļa izmantošanu saskaņā ar līgumā norādītajiem nosacījumiem ne vēlāk kā nākamajā darba dienā.
 • Riepu maiņa un glabāšana – uzņēmuma “Mobire Latvija SIA” pienākums ir divas reizes gadā veikt transportlīdzekļa riepu maiņu un nodrošināt riepu glabāšanu visu gadu. Riepu maiņa notiek iepriekš norunātā laikā un vietā.
 • Kvalitatīvas papildu vasaras un ziemas riepas visam periodam (atbilstoši nobraukuma ierobežojumam) – uzņēmums “Mobire Latvija SIA” garantē sezonai piemērotas riepas visam nomas periodam atbilstoši normālajam nolietojumam un nobraukumam, par kuru puses ir vienojušās nomas līgumā.
 • Tehniskās apskates – uzņēmums “Mobire Latvija SIA” organizē regulāras tehniskās apskates. Izmaksas par regulārās tehniskās apskates veikšanu tiek iekļautas pilna servisa nomas mēneša maksājumā.
 • Materiāli, kas pakļauti nolietojumam – normālam nolietojumam pakļautu papildu materiālu – visu transportlīdzekļa apgaismes ķermeņu, logu tīrītāju (1 kompl. gadā), šķidrumu un eļļu, bremžu kluču un disku, stūres stieņu un asu, bukšu, salona filtra, sīko piederumu – nomaiņa un/vai pievienošana, ja transportlīdzeklis ir uzņēmuma “Mobire Latvija SIA” vai tā apstiprināta servisa partnera vai darbnīcas īpašumā. Izdevumi par materiāliem, kas pakļauti nolietojumam, iekļauti pilna servisa nomas mēneša maksājumā.