Mobire Latvija SIA pakalpojumu cenrādis

Izmaiņas līgumā

 • Līguma grozīšana (maksājuma termiņa, perioda, nobraukuma maiņa, līguma puses maiņa, papildus aprīkojuma pievienošana, apdrošināšanas nosacījumu maiņa u.c.)
  180.00€

Vienreizēji pakalpojumi

 • Sezonāla riepu maiņa un uzglabāšana pie Mobire sadarbības partnera
  102.00€
 • Sezonāla riepu uzglabāšana pie Mobire sadarbības partnera
  36.00€
 • Riepu maiņa pie Mobire sadarbības partnera (4 gab.)
  66.00€
 • Transportlīdzekļu savākšanas un piegādes pakalpojums Rīgā (pilsētas robežās)
  70.00€
 • Iznomātāja pārstāvja darbības CSDD reģistrā - lietotāju maiņa tehniskajā pasē (cena ar valsts nodevu)
  36.00€
 • Rezerves auto
  Saskaņā ar īstermiņa nomas cenrādi

Citi

 • Vienkāršu pilnvaru izsniegšana
  Bez maksas
 • Notariāla pilnvara (ar valsts un notāra nodevām)
  20.00€
 • Degvielas kartes nomaiņa
  Bez maksas
 • Administrēšanas maksa par sodiem, kas radušies stāvvietas noteikumu vai citu pārkāpumu dēļ (ja prasību iesniedz tiesu izpildītājs un maksā Mobire Latvija SIA)
  20.00€
 • Transportlīdzekļa nodošana iznomātāja valdījumā līguma laušanas gadījumā
  360.00€
 • Komisija par parāda piedziņu
  40.00€

Papildu informācija

 • Cenas ar PVN!
 • Pakalpojumu/preču, kas nav aprakstītas cenrādī, cena tiek noteikta pēc vienošanās.
 • Cenrādis ir spēkā no 31.05.2021
 • Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni: 294 07 722

Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni: 294 07 722